அதிகாரத்தை கைப்பற்றப் பயன்படுத்திய சினிமா மீது திராவிடக் கட்சிகள் செலுத்தத் தவறிய தாக்கம்

 எண்ணிக்கையில் நிறைய படங்கள் வெளி வந்திருந்தாலும், பன்னாட்டளவில் தமிழ் சினிமா எத்தகைய கவனிப்பையும் பெறவில்லையே? ஏன்? படைப்பாக்கமுள்ள பொழுதுபோக்குச் சாதனமாக இருக்க வேண்டிய சினிமா, சமூகத்தையே ஆட்டிப்படைக்கும் அரசியல் அசுர சக்தியாக மாறி நம் அன்றாட வாழ்வின் எல்லாப் பரிமாணங்களையும் ஊடுருவியுள்ளது. ஏன்? இந்தக் கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஒரே பதில்தான்.
Click this link for the report / article by தியடோர் பாஸ்கரன்.
Recent Posts

Leave a Comment