அந்தரங்க உரிமை – உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பு ஆதாரை ரத்து செய்யுமா ?

தற்போதைய உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு, அந்தரங்கத்திற்கான உரிமை, ஒரு அடிப்படை உரிமை என்பதை ஒரு காகிதத்தில் அச்சடித்துத் தந்திருக்கிறது, அவ்வளவுவே. இதனை அடிப்படையாக வைத்து, பிரதான வழக்கில் ஆதார் கட்டாயமாக்கப்படுவதை இரத்து செய்து இதே நீதிமன்றம் உத்தரவிடுமா? என்பது கேள்விக்குறியே! அப்படியே இரத்து செய்தாலும் அதனை மோடி அரசு நடைமுறைப்படுத்தாது என்பதே நமது முன் அனுபவம் நமக்குச் சொல்லும் பாடம். ஏனெனில் ஒரு குறிப்பிட்ட அரசு திட்டம் – மானியத்திற்கு பயனர்கள் அனைத்து தகவல்களையும் தரவேண்டும் என்று சொல்லிக் கூட மறைமுகமாக ஆதாரை கட்டாயமாக்க முடியும். “உங்கள் தேசத்தைக் காக்க உங்களது விவரங்களை கொடுங்கள், கொடுக்காதவர்கள் தேசவிரோதிகள்” என்று பாஜக அறிவுக் கூலிப்படையினர் விவாதங்களில் மிரட்டினார்கள். ஆக அப்படியும் கூட ஆதாரை மறைமுகமாக கட்டாயமாக்கலாம்.
Click this link for the report / article.
Recent Posts

Leave a Comment