மோடியின் தூய்மை இந்தியா! காறி உமிழ்ந்த ஐ.நா !

மோடியின் தூய்மை இந்தியா திட்டம், மனித உரிமைகள் அடிப்படையிலான அணுகுமுறையைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்று ’பாதுகாப்பான குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத்திற்கான மனித உரிமைகளின் ஐ.நா. சிறப்பு செய்தித் தொடர்பாளர் லியோ ஹெல்லர் தெரிவித்துள்ளார்.  அக்கருத்துக்கு இந்திய அரசு கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவித்திருக்கிறது. இந்திய அரசின் அழைப்பை ஏற்று, அக்டோபர் 27 முதல் நவம்பர் 10 வரை நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் கடைசி நாளில் நடந்த பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பில் திட்ட முடிவு அறிக்கையை  வெளியிட்டிருந்தார் லியோ ஹெல்லர்.

 
Click this link for the report / article.

http://www.vinavu.com/2017/11/17/swachh-bharat-against-humanity/

Recent Posts

Leave a Comment