இணையச் சமநிலை: நம்பிக்கையளிக்கும் சமிக்ஞைகள்!

மீண்டும் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறது இணையச் சமநிலை தொடர்பான விவாதம். அண்மையில் இந்தியத் தொலைதொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையமான டிராய் வெளியிட்ட பரிந்துரைகள் அடிப்படையில் இணையச் சமநிலைக்கு ஆதரவாக அமைந்துள்ளன. இது இணையச் சமநிலை ஆர்வலர்களையும், இணைய சுதந்திர ஆதரவாளர்களையும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Click this link for the report / article by சைபர் சிம்மன் .
Recent Posts

Leave a Comment