பதின்பருவத் தற்கொலைகள்: தடுக்க என்ன வழி?

சமீபகாலத்தில் அதிகரிக்கும் பதின்மவயது மாணவத் தற்கொலைகளில் அக மற்றும் புறக் காரணி கள் பின்னிப் பிணைந்திருப்பதை உணர முடிகிறது. மாணவர்களின் மனநிலையைத் தாண்டி, பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், சமூகம், கல்வி முறை, ஊடகங்கள் எனப் பல பரிமாணங்களும் கோணங்களும் உள்ள பிரச்சினை இது.

Click this link for the report / article by ஜி.ராமானுஜம்.

http://tamil.thehindu.com/opinion/columns/article21239424.ece?homepage=true

Recent Posts

Leave a Comment