கேப் டவுனுக்கு பிறகு தண்ணீர் தீரவிருக்கும் 11 நகரங்களின் பட்டியலில் பெங்களூரு

இந்த நிலையில் கேப் டவுனைப் போன்று விரைவில் தண்ணீர் தீர்த்துபோகும் வாய்ப்புள்ள 11 நகரங்களுக்கு தண்ணீர் மேலாண்மை நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். 

தண்ணீர் தீர்ந்து போகும் நகரங்களில் முதலாக கேப் டவுன் உள்ளது. கேப்டவுனுக்கு அடுத்து தண்ணீர் தீர்ந்து போகும் வாய்புள்ள நகரங்களில் இந்தியாவின் பெங்களூருவும்  இடப்பெற்றுள்ளது.


Click this link for the report / article by BBC.

http://tamil.thehindu.com/world/article22730794.ece

Recent Posts

Leave a Comment