இந்தியாவில் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றம் அதிகரித்துள்ளது உண்மையா?

2012-2016 வரையில் புகார் அளிக்கப்பட்ட பாலியல் குற்றங்கள் இரண்டு மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாக இந்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய தகவல்கள் கூறுகின்றன.

குழந்தைகளை பாலியல் குற்றங்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களாகப் பார்க்கும் ஒரு சட்டம் கூட 2012க்கு முன்பு வரை இந்தியாவில் இல்லை.

Click this link for the report / article by 

https://www.bbc.com/tamil/india-44781393

Recent Posts

Leave a Comment