“ஒரு லிட்டர் குடிநீர் ₹4135!” – தண்ணீர் மாஃபியாக்களின் கதை

நீரை அரசாங்க அனுமதியின்றியும், அரசின் சட்டத் திட்டங்களுக்கு உட்படாமலும் எடுத்துப் பயன்படுத்துவதைத் தண்ணீர்த் திருட்டு என்று கூறுகிறார்கள். அதைச் செய்துவரும் குழுக்களுக்கு வைக்கப்பட்டப் பெயர்தான் தண்ணீர் மாஃபியாக்கள். நீர் என்பது அனைவருக்கும் பொதுவானதுதானே! அதை எடுத்துப் பயன்படுத்துவதைத் திருட்டென்றும், அதைச் செய்பவர்களைத் திருடர்களென்றும் கூறுவது எந்த விதத்தில் நியாயம்? நீர் அனைவருக்கும் பொதுவானது. அதற்கெனத் தனிச் சட்டங்களையும் கட்டுப்பாடுகளையும் ஓர் அரசாங்கத்தால் எப்படி விதிக்கமுடியும்? இந்தக் கேள்விகளைக் கடக்காமல் தண்ணீர் மாஃபியாக்கள் யார்? என்ன செய்கிறார்கள்?

Click this link for the report / article by க.சுபகுணம் .

https://www.vikatan.com/news/miscellaneous/130059-stories-of-water-mafia-episode1.html

Recent Posts

Leave a Comment