தண்ணீர் மாஃபியா… கறுப்புச் சந்தையில் களைகட்டும் புதிய வியாபாரம்!

அதாவது அரசாங்கம் முறையான தண்ணீர் விநியோகத்தைச் செய்யாமல் பெரும்பாலான மக்களைத் தவிக்கவிட வேண்டும். இவர்கள் அந்த வெற்றிடத்தில் தங்கள் மாஃபியாக்களை இட்டு நிரப்பிவிடுவார்கள். அவர்கள் விளிம்புநிலை மக்களுக்குச் சொல்வதெல்லாம் ஒன்று மட்டுமே. “உனக்கு நீர் வேண்டுமா? மாசடைந்த, கழிவுகள் கலந்த நீரை எடுத்துப் பயன்படுத்திக்கொள். ஆனால், சுத்தமான தண்ணீர் வேண்டுமா? பணத்தோடு வா…”

Click this link for the report / article by  க.சுபகுணம்

https://www.vikatan.com/news/world/129458-water-mafia-new-business-in-black-market.html

Recent Posts

Leave a Comment