ஆர்ட்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜன்ஸ்… நம் வேலைகளுக்கு சவாலா?! சமாளிக்க முடியுமா?!

 `செயற்கை நுண்ணறிவால் (Artificial Intelligence) தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையிலும், இதர தொழில் நிறுவனங்களிலும் 2022-ம் ஆண்டுக்குள் 50 சதவிகித வேலை வாய்ப்புகள் மாற்றியமைக்கப்படும்’ என்கிறது நாஸ்காம். 
Click this link for the report / article.
Recent Posts

Leave a Comment