நரேந்திர மோதி அரசு பெருநிறுவனங்களின் நலனுக்காக உங்களை உளவு பார்க்கிறதா?

சமீபத்தில் மத்தியில் ஆளும் மோதி அரசு, இந்தியாவின் எந்த மூலைகளில் இருந்தும் செயற்படும் கம்ப்யூட்டர்களில் இருந்து வெளியேறும் மற்றும் அவற்றுக்கு உள்ளே வரும் எந்த தகவல்களையும் இடைமறிக்கவும், கண்காணிக்கவும், குறிப்பிட்ட கம்ப்யூட்டர்களில் சேமித்து வைக்கப் பட்டிருக்கும் எந்த தகவல்களையும், தோண்டி எடுத்து, அப்படியே அள்ளிக் கொண்டு போகவும், பத்து அரசு அமைப்புகளுக்கு அனுமதி அளித்திருக்கிறது. இந்த பத்து அமைப்புகளில் மத்திய உளவுத்துறை (Intelligence Bureau or IB), சிபிஐ, வெளிநாட்டில் நடப்பற்றவை உளவு பார்த்தறியும் ‘ரா’ (Research and Anaylis Wing or RAW), வருமான வரித்துறை, உள்ளிட்டவை அடங்கும்.
Click this link for the report / article by ஆர்.மணி. https://www.bbc.com/tamil/india-46694361

Recent Posts

Leave a Comment