தாகத்தில் தவிக்கப்போகிறதா தமிழகம்?! அபாய கட்டத்தில் நிலத்தடி நீர்

பொதுப்பணித்துறை சமீபத்தில் நடத்திய ஆய்வு பெரும் அதிர்வை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. தமிழகத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் நிலத்தடி நீர் அபாய கட்டத்தில் உள்ளது என்பதைத்தான் அந்த ஆய்வு சொல்கிறது. 358 பகுதிகள் மிகவும் அபாயகரமான பகுதிகளாகவும், 105 அபாயகரமான பகுதிகளாகவும், 212 அபாயகரமான பகுதிகளாகவும், 35 பகுதிகளில் நீர் பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு உப்புத் தன்மை வாய்ந்திருப்பதாகவும் சொல்கிறது ஆய்வு.   

Click this link for the report / article by 

ஆர்.குமரேசன்

Recent Posts

Leave a Comment