எங்கே போனார்கள் இந்த இந்துத்துவா நடுநிலைவாதிகள்?

இவற்றையெல்லாம் பேசியபொழுது எப்படி இஸ்லாமியர்களின் மனம் புண்பட்டிருக்கும் என்று நினைத்துப் பார்க்காமல் ,அதற்காக எந்தக் குரலும் கொடுக்காமல், தனக்கு வந்தால் ரத்தம் எதிரிக்கு என்றால் தக்காளிச் சட்னி என நினைத்து, போலித்தனமாய் கமலுக்கு மட்டும் பொங்கினீர்கள் என்றால்  

Recent Posts

Leave a Comment