உங்கள் பாக்கெட்டில் ஓர் உளவாளியா?

உங்கள் செல்போனில் உள்ள எல்லா விவரங்களையும் – மறைக்குறியீடு செய்யப்பட்ட தகவல்கள் உள்பட – எல்லாவற்றையும் அணுகும் வகையில், தொலைவில் இருந்தே உங்களுடைய செல்போனில் வேவுபார்க்கும் ஒரு மென்பொருளை ஹேக்கர்கள் பதிவு செய்தால், உங்கள் செல்போனில் மைக்ரோபோன் மற்றும் கேமராவையும் அவர்களால் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்றால் என்ன நடக்கும் என கற்பனை செய்து பாருங்கள்.
Click this link for the report / article.

Recent Posts

Leave a Comment